Co je to

psychosomatika?

Psychosomatika je do jisté míry módní slovo a často se za ním schovávají naprosto odlišná pojetí, oscilující od esoteriky až po pouhý zájem o život klienta.

Jaké pojetí tedy můžete čekat ode mne? Jsem v první řadě lékař a dbám na to, aby byl každý klient nejprve řádně vyšetřen a nebylo nic podceněno.

Pokud není prostor pro klasickou medicínu, tak realizuji psychosomatickou péči v moderním lékařském pojetí.

Koncept se opírá o základy německé školy psychosomatické medicíny.

Obsahuje jak lékařské psychosomatické vyšetření, tak psychologem vedená psychoterapeutická sezení, stejně tak i kontinuální spolupráci se somatickým lékařem.

 


Jste vítáni v našem centru.
MUDr. Pavel Čech

Služby

Pomáháme k lepšímu životu

Protože věříme v týmovou spolupráci a péči, soustřeďujeme pod jednu střechu tým odborníků, který je kompetentní a erudovaný.

Klientům tak pomáháme ovlivnit své zdraví a život. Osobnostní růst je pak často zřetelným dalším projevem tohoto snažení.

Neurologie

Poskytujeme možnost odborných konzultací v oblasti poruch vědomí, neuropsychiatrie a oblasti EEG, v oblasti cévní neurologie a sonografie a poradnu pro diabetické i jiné polyneuropatie.

 

Psychosomatika

Psychomatika je ve skutečnosti návrat ke kořenům evropské medicíny. Psychomatika se nezříká se možností vědecké léčby, pouze ji doplňuje o nové formy komunikace a jiný komplexní rozměr v pohledu na nemoc. Původní náplní medicíny, která vždy působila i na emoční složku lidského individua, postihovala i jeho touhu po krásnu, lásce, blízkosti a smyslu života, se postupně pod taktovkou vědy začala vytrácet.

Psychoterapie

Individuální psychoterapie je podstatná část psychosomatické péče. Na základě psychosomatického vyšetření vedeného lékařem si pacient uvědomí kontext svého stonání a jeho života.

Seznamte se

Náš team profesionálů

MUDr. Pavel Čech

psychosomatický lékař, ředitel společnosti

MUDr. Pavel Čech

psychosomatický lékař, ředitel společnosti

 • Neurologie s atestací I a II stupně, lékařská praxe 25 let
 • Specializace EMG , traskraniální sonografii
 • Absolvent dlouhodobého akreditovaného psychoterapeutického výcviku Gestalt a Rodinné terapie
 • Frekventant Katatymně imaginativní psychoterapie (KIP)
 • Kurzy základní psychosomatická péče IPVZ
 • Účasti na skupinách Balint
 • Člen Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti J.E.P.

MUDr. Viktorie Marušková

neurolog

Odborné zaměření:

Po 15 letech neurologické praxe v kombinaci s vlastními zkušenostmi jsem poznala, že tělo a duše tvoří harmonický celek. Proto v praxi často vycházím z celostního přístupu k pacientovi.

Vzdělání a praxe:

 • neurologická praxe od 2004, atestace z neurologie v r. 2009
 • kurzy základní psychosomatické péče IPVZ
 • kurz časové osy
 • frekventantka psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii IVGT Praha od 2017
 • členka psychosomatické a neurologické společnosti

Mgr. Jana Kotalová

vedoucí psycholog

Mgr. Jana Kotalová

vedoucí psycholog

klinický psycholog, psychoterapeut

Odborné zaměření:

Psychoterapie psychosomatických, neurotických a stresových poruch dospělých, psychodiagnostika dospělých. Vycházím z integrativního přístupu dle osobnosti a obtíží pacienta, specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii (v řádu měsíců).

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta MU Brno – jednooborová psychologie
 • Atestace z klinické psychologie
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii
 • Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii Skálův institut
 • Pražská psychoterapeutická fakulta

Praxe:

 • PL Kosmonosy – odd. léčby závislostí
 • Klinika ESET – ambulantní léčba závislostí, psychoterapie neuróz
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – oddělení psychóz

MUDr. Jan Volek

psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Jan Volek

psychiatrie a psychoterapie

Odborné zaměření:


Psychiatrie a terapie dospělých. 
Zaměřuji se na stresové, neurotické a psychosomatické poruchy. 
Můj přístup je zakotven v Gestalt modalitě.
Formu terapie přizpůsobuji potřebám klienta. 
V rámci mého přístupu upřednostňuji celostní pojetí. 
V terapii využívám fenomenologický přístup a dialog. 
Klienty podporuji, aby se do terapie aktivně zapojili.
Pomáhám klientům jejich životní situaci porozumět,
uvědomit si proces, kterým prochází a jímž je mohu provázet.

Vzdělání, praxe a zaměření:

Medicínské

 • Všeobecné lékařství 2.lékařská fakulta UK Praha
 • Počáteční praxe zaměřena na vnitřní lékařství
 • Dlouhodobě se zájímam o holistické pojetí

Pschiatrické

 • Atestace z psychiatrie
 • Praxe z lůžkové i příjmové ambulantní části PN Bohnice
 • Zkušenosti v oblasti péče o pacienty na terapeutickém oddělení
 • Péče o klienty ve stacionáři a v poskytování krizové intervence na CKI

Terapeutické

 • Absolvent sebezkušenostní i metodologické části psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě
 • Praxe z Centra krizové intervence a psychoterapeuticky zaměřených oddělení PNB
 • Praxe soukromého poradenství v oblasti duševního rozvoje a individuální terapie

MUDr. Helena Vorlíková

 Neurolog

V rámci neurologické praxe se věnuji především pacientům s chronickou bolestí, zejména hlavy a pohybového aparátu.  Kromě toho nabízím i psychosomatický přístup a rodinnou terapii.

 

Vzdělání

Absolventka 2. lékařské fakulty UK v Praze

Atestace v oboru neurologie 2014

Atestace v oboru algeziologie 2020

Odborná způsobilost v myoskeletální medicíně

Absolventka kurzů evokovaných potenciálů, elektroencefalografie, akupunktury

Absolventka čtyřletého výcviku Rodinná terapie psychosomatických poruch 2017

Kurz Focusing I

 

Pracovní zkušenost

Neurologické oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích 2007–2011

Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze 2011–2018

Ambulance chronické bolesti Neurochirurgické kliniky ÚVN v Praze od 2018

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

neurolog

MUDr. Jana Davidová

Neurolog a EMG specialista

MUDr. Jana Davidová

Neurolog a EMG specialista

 • 1.lékařská fakulta University Karlovy v Praze
 • 1990 atestace v neurologii
 • 1991 kurs v elektromyografii
 • 1995 licence ČLK pro výkon samostatné praxe v neurologii
 • 2008 získání funkční odbornosti v elektromyografii
 • 2009 uznání specializované způsobilosti v neurologii
 • 27 let praxe na neurologických odděleních v nemocnicích a v ambulantních zařízeních.

MUDr. Ivan Tolde

neurolog

MUDr. Petra Grumlíková

Psychiatrie a psychoterapie dospělých.

MUDr. Petra Grumlíková

Psychiatrie a psychoterapie dospělých.

Ve své  praxi se zaměřuji na úzkostné, depresivní a psychosomatické obtíže. Dále mohu pomoci při zvládání náročných životních situací, s obtížemi spojenými s nadměrným stresem a s osobnostními a vztahovými problémy. V psychoterapii vycházím z principů Gestalt terapie.

K pacientům přistupuji s respektem k jejich potřebám a individualitě. Svoji práci mám ráda a baví mě se v ní dále vzdělávat.

 

Vzdělání:

2. lékařská fakulta UK Praha – všeobecné lékařství

Atestace z psychiatrie

Pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii

 

Praxe:

2010 - 2020   Psychiatrická nemocnice Bohnice

2016 – 2020  vedoucí lékařka Centra krizové intervence PN Bohnice

2017 – 2018  terapeutka ambulantní psychoterapeutické skupiny

 

PhDr. Mariana Štefančíková,Ph.D. et Ph.D

klinický psycholog, arteterapeut

PhDr. Mariana Štefančíková,Ph.D. et Ph.D

klinický psycholog, arteterapeut

Mgr. & Mgr. Jaromír Škoda

Psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. & Mgr. Jaromír Škoda

Psychoterapie a psychodiagnostika

Vzdělání

 

  • Filozofická fakulta UP – jednooborová psychologie

 

  • Filozofická fakulta UP – jednooborová filozofie (dvouoborová filozofie a historie)

 

  • Lékařka fakulta UP – Ústav veřejného zdravotnictví, sociální lékařství (doktorandské studium)

 

 • Lékařská fakulta UK – Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny (lektor psychosomatiky, lékařské psychologie a bioetiky)

Praxe

 

 • PN Horní Beřkovice – lůžková a příjmová část.

 

 • DPS Ondřejov – oddělení psychóz, stacionární léčba psychóz

 

Terapeutické

 

  • Kandidát České psychoanalytické společnosti

 

  • Krizová intervence

 

 • Hypnoterapie I.

 

Mgr. Hana Tichá

psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. Hana Tichá

psychoterapie a psychodiagnostika

Odborné zaměření:

Psychoterapie a psychodiagnostika dospělých a dospívajících. Při své práci vycházím z přístupu Gestalt psychoterapie což je prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii.

 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě – jednooborová psychologie
 • Specializace z klinické psychologie na Slovensku
 • Frekventant psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii IVGT Praha

Praxe:

 • Psychologická ambulance Salvus s.r.o., Bratislava
 • PL Kosmonosy – oddělení léčby závislostí
 • Medinplant s.r.o., Praha

Mgr. Martina Roďanová

psychoterapie dospělých či dospívajících

Mgr. Martina Roďanová

psychoterapie dospělých či dospívajících

Odborné zaměření:

Věnuji se zejména psychoterapii dospělých či dospívajících klientů, které přivádí psychosomatické a neurotické obtíže či dlouhodobá stresová zátěž. Specializuji se na střednědobou psychoterapii v řádu měsíců. Ve své práci vycházím z principu Gestalt terapie, která se snaží podporovat větší uvědomění sebe sama a propojovat racionální, emoční i tělesné aspekty jedince.

Vzdělání:

 • Masarykova univerzita v Brně – jednooborová psychologie
 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
 • Specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie

Praxe:

 • Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk – kognitivní rehabilitace, podpůrná terapie
 • PN Kosmonosy – individuální i skupinová psychoterapie na psychoterapeutickém oddělení, diagnostika osobnosti a kognitivních funkcí

Mgr. Veronika Kubaštová

psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. Veronika Kubaštová

psychoterapie a psychodiagnostika

Odborné zaměření:

Psychoterapie a psychodiagnostika dětí a dospívajících. Při své práci vycházím z přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focus Therapy), patřícího do velké rodiny tzv. systemických - postmoderních přístupů. Rovněž se opírám o poznatky z existenciální analýzy a logoterapie. Specializuji se na krátkodobou až střednědlouhou terapii.

Vzdělání:

 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – jednooborová psychologie
 • Zařazení v předatestační přípravě oboru klinická psychologie
 • Frekventantka psychoterapeutického výcviku Solution Focus – komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení

Praxe:

 • Ambulance klinické psychologie, Praha

Mgr. Barbara Skeldal

psycholožka

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • jednooborová psychologie
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii

Praxe:

 • Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, klinika adiktologie
 • Ordinace klinické psychologie, Most

Mgr. Marek Škuci

psycholog, psychoterapeut

Mgr. Marek Škuci

psycholog, psychoterapeut

Odborné zaměření:

Zaměřuji se na neurotické, stresové a psychosomatické poruchy dospělých. Dále mohu pomoci se zvládáním těžkých životních situací, vztahovými, partnerskými a rodinnými problémy, stavy úzkosti a deprese, pocity vyhoření nebo se sníženým sebehodnocením a sebedůvěrou.

Při své práci vycházím z Gestalt přístupu.

Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – jednooborová psychologie

Institut Dialog – absolvent pětiletého akreditovaného psychoterapeutického výcviku v Gestalt psychoterapii

Česká společnost pro analytickou psychologii – frekventant hlubinně orientovaného psychoterapeutického výcviku v jungovské analytické psychologii

Praxe:

Středisko psychoterapeutických služeb Břehová

Soukromá praxe

Mgr. Adéla Hrubcová

Psycholožka, psychoterapeutka

 

Mgr. Adéla Hrubcová

Psycholožka, psychoterapeutka

 

Odborné zaměření:

            Psychoterapie psychosomatických, neurotických a stresových poruch dospělých. Při své práci vycházím z principu psychodynamické psychoterapie.

 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie

 

 • Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA)

 

 • Systemický jednoletý výcvik v arteterapii

 

 

 

Praxe:

 • Drop-in - léčba závislostí

 

 • Klinika ESET - stacionární léčba psychóz, skupinová psychoterapie hraničních poruch osobnosti

Mgr. Martina Lufferová

Psycholožka

Pracuji jako psycholog a psychoterapeut pro děti, dospívající a dospělé.

Věnuji se terapii úzkostných stavů, psychosomatických obtíží, úzkostně – depresivních stavů, psychických obtíží vyplývajících z nadměrného stresu či přetížení a terapii vývojových a postraumatických stavů.

V psychoterapii vycházím z principů Gestalt terapie.

 

Vzdělání:

2009 – 2014: Univerzita Karlova v Praze – psychologie (jednooborová)

2014 – 2019: Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)

Kurzy: „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby“ (2018);

„Děti a ztráta“ (2019 – 2020); „Základy krizové intervence“ (2020).

 

Praxe:

2021 – dodnes: psycholog ve zdravotnictví v Ordinaci klinické psychologie

2018 – dodnes: supervizor pro dobrovolníky v Dobrovolnickém centru FN Královské Vinohrady

2017 – 2021: psycholog ve zdravotnictví ve FN Královské Vinohrady

2015 – dodnes: školní psycholog na Gymnáziu Omská

2013 – 2015: asistent pedagoga v MŠ U Roháčových kasáren

2013 – 2014: sociální pracovník a koordinátor v o.s. Remedium Praha

2012 – 2014: osobní asistent pro seniory v o.p.s. Maltézská pomoc

2007 – dodnes: instruktor aerobiku, Pilates, jógy a jógové terapie

Dobrovolnictví: Dobrovolnické centrum Lékořice – oddělení neurologie a onkologie FNKV (2011 – 2017); Jahoda o. s., programy pro ohroženou mládež – nízkoprahový klub a azylový dům pro oběti domácího násilí (2006 – 2011); Lata o. s., programy pro ohroženou mládež (2008, 2009); Osa o. s., centrum pro podporu samostatnosti (2006, 2007) 

Mgr. & Mgr. Dagmar Halo

Psychoterapie a psychodiagnostika

Mgr. & Mgr. Dagmar Halo

Psychoterapie a psychodiagnostika

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta UP – Klinická psychologie (doktorské studium)
 • Filozofická fakulta UP – Psychologie
 • Pedagogická fakulta JČU – Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství psychologie pro střední školy

Praxe:

 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – 3. IK
 • Neposeda, z.ú. – sociální pracovnice

Výcvik

 

 • kandidátka České psychoanalytické společnosti

PhDr. Jiří Houdek

klinický psycholog, psychoterapeut

PhDr. Jiří Houdek

klinický psycholog, psychoterapeut

Jana Hovorková

vedoucí sestra, objednání psychosomatika

Jana Hovorková

vedoucí sestra, objednání psychosomatika

Vzdělání:

 • SZŠ - obor dětská sestra
 • Pomaturitní studium na IPVZ v Brně - obor zdravotní sestra v ošetřovatelské péči o dospělé

Praxe:

 • Nemocnici Pod Petřínem- neurologické oddělení
 • Nemocnice Na Františku, Neurologické, neuropsychiatrické a epileptologické centrum 
 • Ambulance v různých oborech

Kateřina Havelková

sestra

Irena Prokešová

sestra, elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP

Irena Prokešová

sestra, elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP

Odborné zaměření:

Elektrodiagnostika nervového systému EEG, EP.

Vzdělání:

 • Střední zdravotnickou školu
 • pomaturitní specializační studium

Praxe:

 • FN Motol na 1. dětské klinice jako dětská sestra
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského jako všeobecná sestra a EEG laborantka

Radomíra Kalinová

sestra, eeg

Podívejte se

Jak to u nás vypadá